Beton er.....?

I mit arbejde med beton har jeg efterhånden erfaret, at der er en del forvirring omkring, hvad beton er. Og lad mig sige med det samme, at det er forståeligt! Der findes nemlig et hav af både færdigprodukter og blandinger til fremstilling af beton. Der findes, så vidt jeg kan vurdere ikke én endelig definition på, hvad beton er, men jeg vil nu alligevel gerne give mit bud på, hvad jeg mener er minimum for at man kan tale om beton:

Produktet skal indeholde cement som bindemiddel. Dvs. at produkter der f.eks. anvender epoxy e.lign som bindemiddel efter min mening ikke er beton. Det ligner....

Der findes så to grundliggende varianter af beton med cement som bindemiddel (det er får massen til at stivne): 1. Almindelig beton. 2. Fiberbeton.

1. Almindelig beton består af cement, sand, sten og vand. Disse ingredienser blandes i forskellige mængdeforhold, alt efter den funktion betonen skal have. Selv anvender jeg gerne op til 30% cement i mine blandinger. Men til store byggerier er det meget mindre mængder, da cement er dyrt i forhold til sand og sten. For at optimere betonblandingen tilsættes ofte kemi, der gør betonen mere flydende uden at tilsætte ekstra vand. For meget vand i blandingen svækker nemlig betonens styrke væsentligt. Til byggerier forstærkes betonen ofte med stålarmering, hvilket er et 'stålnet' der støbes ind i betonen.

2. Fiberbeton består af cement, sand, fibre og vand. Ingredienserne blandes som almindelig beton, men der findes f.eks. GFRC beton, hvor der bl.a. tilsættes flydende akryl ud over fibrene. Dvs. man får en stærk beton men fyldt med mikroplastik. Fiberbeton omfatter også mange af de krukker man kan købe i byggemarkeder. Egentlig er der dårligt tale om beton, da krukkerne fremstilles ved at man lægger et glasfibernet ned i en fom som man så 'kliner' med en cementmasse. Styrken opnås ved kombinationen af meget cement og fiber.

Den almindelige beton er meget porøs og sugende, hvorfor den bør imprægneres eller forsegles, hvis den f.eks. skal anvende til bordplade - og man ikke ønsker pletter (eller patina). Dette kan ske med mange forskellige produkter lige fra sæbespåner over voks til diverse kemiske løsninger. Min erfaring er, at det er vanskeligt at beholde den oprindelige betonoverflades udseende, hvis den også skal gøres helt tæt.

Fiberbeton har den fordel, at der ofte anvendes akryl i blandingen, hvilket svarer til at man tætner betonen med flydende plastik. Derfor vil man med nogle betonprodukter opleve, at de ikke er særligt sugende eller porøse. Men dette er efter min mening en egenskab, man 'betaler' for med en øget miljøbelastning.

Håber at dette lille indspark kan hjælpe. Og det er som sagt min personlige holdning til beton, der ligger til grund for ovenstående, så måske du ikke er enig. Skriv endelig.

Med venlig hilsen Anders